Kinderen

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen zijn problemen met het uitspreken van klanken.

Enerzijds kan dit een fonetisch probleem zijn: dit wil zeggen dat het kind bepaalde klanken niet juist kan uitspreken. Zo kan het kind bijvoorbeeld geen /r/ uitspreken of komt de tong tussen de tanden bij het uitspreken van de /l/ , /n/, …

Het is belangrijk om deze problemen te verhelpen om een verkeerde tandenstand tegen te gaan. Wij helpen door het kind bewust te maken van zijn/haar articulatie, een correcte tongplaatsing aan te leren en deze te bestendigen.

Anderzijds kan dit een fonologisch probleem zijn: dit wil zeggen dat het kind de klanken verkeerd gebruikt, maar wel kan uitspreken. Dit komt vaak voor bij jonge kinderen. Zij zeggen bijvoorbeeld “koe” in plaats van “toe”. Deze kinderen zijn doorgaans iets moeilijker te begrijpen dan kinderen met een fonetische articulatiestoornis. Wij helpen door de bewustwording van de van klanken te vergroten (vooraan-achteraan, lang-kort,…).

Taalstoornissen

Taalstoornissen kunnen zich uiten op gebied van taalbegrip of taalproductie. Het kind heeft moeite om de ouders te begrijpen, kan zich moeilijk uitdrukken,… Of het kind spreekt enkel tegen de ouders en niet tegen andere mensen of kinderen (selectief mutisme).

Wij helpen hierbij door de woordenschat zowel actief als passief uit te breiden, door te werken aan zinsbouwuitbreiding via pictogrammen, door het taalbegrip te stimuleren aan de hand van allerlei spelletjes, …

Leerstoornissen

Leerstoornissen zijn hardnekkige problemen met lezen, spelling en rekenen. Zo kan u misschien als ouder merken dat uw kind nog steeds “hakt en plakt” terwijl het in het 2e leerjaar zit. Of misschien lukt de automatisatie tot 10 in het 3e leerjaar nog niet zo goed?

Wij testen eerst welk niveau het kind bezit en bouwen daarop verder. Wij werken dus bijna altijd onder het niveau van de klas. Voorts leren wij strategieën aan die het lezen, spellen of rekenen makkelijker kunnen maken, reiken wij hulpmiddelen aan zoals leeswijzers, tafelkaarten, ...

Oromyofunctionele stoornissen

Bij habitueel mondademen kijkt het kind met open mond naar televisie, gaat het zelden door de neus ademen. Hierdoor kan men een gotisch gehemelte krijgen of een scheve tandenstand. We helpen hierbij via mondmotorische oefeningen om de spierspanning van kaak, tong en lippen te verbeteren.

Bij infantiel slikken slikt het kind met de tong tussen of tegen de tanden. Hierdoor worden de tanden naar voor geduwd. Wij leren een correcte tongplaatsing aan en bestendigen dit juiste slikpatroon.

Stemstoornissen

Sommige kinderen ontwikkelen stemstoornissen zoals stembandknobbels, cystes, heesheid, … doordat ze te luid roepen of op een verkeerde manier spreken.

Wij sluiten risicofactoren uit en leren een correct stemgebruik aan via verschillende technieken.